Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Warianty TREM2 w chorobie Alzheimera AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Cluster 5 zawierał geny kodujące czynniki dopełniacza, cytokiny i białka prozapalne, ze zmianami ekspresji tych czynników w nieco późniejszych punktach czasowych (> 80 dni). Geny kodujące białka, które pośredniczą w genach przemieszczania się pęcherzyków, nie wydają się ulegać różnym ekspresjom (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Aby określić, czy zmiany mRNA znalazły odzwierciedlenie w zmianach w ekspresji białka i udokumentować odpowiednie typy komórek, przetestowaliśmy białka w tkance mózgowej od myszy TgCRND8, wraz z dopasowanymi pod względem wieku i płci, kontrolami z miotu, za pomocą analizy Western blotting i analizy immunohistochemicznej. Odpowiednie przeciwciała nie były dostępne dla wielu białek. Niemniej jednak, dla białek, które można było ocenić, wyniki były zgodne z danymi dla mRNA.
Figura 2. Figura 2. Analiza immunohistochemiczna Trem2 w myszach TgCRND8. Slajdy próbek od myszy TgCRND8 (transgeniczny mysi model choroby Alzheimera) i dobrane pod względem wieku myszy z miotu (kontrole) w różnym wieku pokazują, że Trem2 jest wyrażany jako małe granulki w cytoplazmie neuronów (groty strzałek) u myszy transgenicznych i kontrolnych. W szkiełku próbki od myszy transgenicznej, płytki amyloidowe są również otoczone granulkami Trem2-dodatnimi (panel D, strzałka), a granulki Trem2 zwiększają liczbę i rozmiar w porównaniu z kontrolami. Pasek skali przedstawia 30 mm w panelach A, B, C, E i F oraz 60 mm w panelu D.
Ekspresję mRNA Trem2 zwiększono u myszy TgCRND8, w porównaniu z myszami z miotu innego niż TgCRND8 (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Ta zmiana, która jest zgodna z podobną obserwacją w innym mysim transgenicznym modelu choroby Alzheimera, 25 została potwierdzona za pomocą Western blotting. Zaobserwowaliśmy zwiększoną ekspresję Trem2 w dużych aktywowanych mikroglejach (ryc. 2). U myszy typu dzikiego Trem2 ulega ekspresji w małych ziarnach cytoplazmatycznych w cytoplazmie większości neuronów w korze mózgowej i innych obszarach mózgu. Liczba i wielkość tych granulek u myszy kontrolnych była stosunkowo stała podczas starzenia (średnia [. SD] po 70 dniach, 6,7 . 0,5 granuli na komórkę, po 90 dniach, 7,2 . 0,4 i po 150 dniach, 5,8 . 0,8). Przeciwnie, u myszy TgCRND8 średnia liczba granulek znacznie wzrosła w miarę pojawienia się choroby amyloidowej (po 70 dniach, 8,2 . 0,3 granulatu na komórkę, po 90 dniach, 22,4 . 0,6 i po 150 dniach, od 15,0 . 0,3) (P = 0,01 dla wszystkich porównań). Obserwowano również postępujący wzrost średnicy granulek (70 dni, 0,4 .m, 90 dni, 0,6 .m i 120 dni, 2,1 .m) (P = 0,01 dla wszystkich porównań). Zaobserwowaliśmy, że Trem2 ulega ekspresji w mikrogleju otaczającym zewnętrzną granicę płytek amyloidowych, jak opisano wcześniej w modelu myszy APP2325 (Figura 2)
[patrz też: zalecenia po usunięciu zęba, długotrwały uszczerbek na zdrowiu, zespoły genetyczne u dzieci ]

Tags: , ,

No Responses to “Warianty TREM2 w chorobie Alzheimera AD 7”

 1. Swampmasher Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 2. Accidental Genius Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: aparaty damon[...]

 3. Oliver Says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

 4. Tough Nut Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: redukcja zmarszczek[...]

 5. Wooden Man Says:

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

 6. Luiza Says:

  [..] Cytowany fragment: miód manuka[...]

 7. Diana Says:

  Dreszcze bez gorączki

Powiązane tematy z artykułem: długotrwały uszczerbek na zdrowiu zalecenia po usunięciu zęba zespoły genetyczne u dzieci