Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Strategie transfuzyjne ostrego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Wśród pacjentów z krwawieniem z wrzodu trawiennego ryzyko zgonu było nieco niższe przy restrykcyjnej strategii niż w przypadku strategii liberalnej. Śmierć spowodowana była bezskutecznie kontrolowanym krwawieniem u 3 pacjentów (0,7%) w grupie strategii restrykcyjnej iu 14 pacjentów (3,1%) w grupie strategii liberalnej (P = 0,01). Śmierć była spowodowana powikłaniami leczenia u 3 pacjentów (2 w grupie liberalno-strategicznej i w grupie restrykcyjnej). U pozostałych 44 pacjentów (19 w grupie restrykcyjnej i 25 w grupie liberalno-strategicznej) krwotok był kontrolowany, a zgon spowodowany był związanymi chorobami.
Dalsze krwawienie
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki badania. Stopień dalszego krwawienia był istotnie niższy w grupie strategii restrykcyjnej niż w grupie strategii liberalnej: 10% (45 pacjentów) w porównaniu z 16% (71 pacjentów) (P = 0,01) (tabela 3). Ryzyko dalszego krwawienia było istotnie mniejsze w związku z restrykcyjną strategią po uwzględnieniu podstawowych czynników ryzyka dalszego krwawienia (współczynnik ryzyka, 0,68; 95% CI, 0,47 do 0,98) (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym). Ponadto długość pobytu w szpitalu była krótsza w grupie strategii restrykcyjnej niż w grupie liberalno-strategicznej.
W podgrupie pacjentów z marskością ryzyko dalszego krwawienia było niższe ze względu na restrykcyjną strategię transfuzyjną niż z liberalną strategią transfuzji u pacjentów z chorobą A lub B w klasyfikacji Childa-Pugha i było podobne w obu grupach u pacjentów z Child-Pugh choroba klasy C (tabela 3). Wśród pacjentów z krwawieniem z żylaków przełyku odsetek dalszych krwawień był niższy w grupie strategii restrykcyjnej niż w grupie strategii liberalnej (11% vs. 22%, P = 0,05). Terapia ratunkowa z tamponadą balonową lub z transopatycznym wewnątrzwątrobowym przeciekiem portowym była wymagana rzadziej w grupie strategii restrykcyjnej niż w grupie strategii liberalnych.
Wyjściowe hemodynamiczne badanie wątrobowe przeprowadzono u 86 pacjentów w grupie strategii restrykcyjnej i 89 w grupie z liberalną strategią, i powtórzono je 2 do 3 dni później odpowiednio u 74 i 77 pacjentów w celu oceny zmian. Pacjenci z grupy liberalno-strategicznej mieli znaczny wzrost średniego gradientu ciśnienia żylnego wątroby pomiędzy pierwszym badaniem hemodynamicznym a drugim (od 20,5 . 3,1 mm Hg do 21,4 . 4,3 mm Hg, P = 0,03). Nie było znaczącej zmiany średniego gradientu ciśnień żylnych w wątrobie w grupie strategii restrykcyjnej w tym okresie.
Wśród pacjentów z krwawieniem z choroby wrzodowej obserwowano tendencję do zmniejszania ryzyka dalszego krwawienia w grupie restrykcyjnej (Tabela 3). Chirurgia w nagłych wypadkach w celu kontrolowania dalszego krwawienia była wymagana rzadziej w grupie strategii restrykcyjnej niż w grupie strategii liberalnej (2% vs.
[podobne: lekarz sportowy częstochowa, pollakisuria, zalecenia po usunięciu zęba ]

Tags: , ,

No Responses to “Strategie transfuzyjne ostrego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego AD 7”

 1. Fabian Says:

  Profilakyka wlasnie ! 

 2. Samuel Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu antyskalant[...]

 3. Oliwier Says:

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

 4. Swampmasher Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta w krakowie[...]

 5. Nessie Says:

  lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

 6. Liquid Science Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: apteczka samochodowa[...]

 7. Zod Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

Powiązane tematy z artykułem: lekarz sportowy częstochowa pollakisuria zalecenia po usunięciu zęba