Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Strategie transfuzyjne ostrego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Kontrolowane badania wykazały, że dla pacjentów w stanie krytycznym restrykcyjna strategia transfuzji jest co najmniej tak samo skuteczna jak strategia liberalna, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu wykorzystania zapasów krwi. Jednak w badaniach tych wykluczono pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego. Badania obserwacyjne i małe próby kontrolowane sugerują, że transfuzja może być szkodliwa u pacjentów z niedokrwistością hipowolemiczną, 6,7, nawet u osób z krwawieniem z przewodu pokarmowego.8-12 Ponadto badania na zwierzętach sugerują, że transfuzja może być szczególnie szkodliwa u pacjentów z krwawieniem z portalu źródła nadciśnienia, ponieważ przywrócenie objętości krwi po krwotoku może prowadzić do zwiększenia ciśnienia w portalu, co wiąże się z ryzykiem powtórnego krwawienia. Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę, w której ocenialiśmy, czy restrykcyjny próg dla transfuzji krwinek czerwonych u pacjentów z ostrym krwawieniem z przewodu pokarmowego był bezpieczniejszy i bardziej skuteczny niż strategia liberalnego transfuzji, która opierała się na progu zalecanym w wytycznych w czasie badania. został zaprojektowany.15,16
Metody
Przestudiuj badanie
Od czerwca 2003 r. Do grudnia 2009 r. Kolejno zapisywaliśmy pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego, którzy zostali przyjęci do szpitala Hospital de la Santa Creu i Sant Pau w Barcelonie. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów lub ich najbliższej rodziny, a badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalny komitet ds. Etyki w szpitalu. Protokół, w tym plan analizy statystycznej, jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. W badaniu nie brało udziału wsparcie komercyjne. Wszyscy autorzy gwarantują rzetelność i dokładność analizy oraz wierność badania do protokołu. Nikt, kto nie jest autorem, nie przyczynił się do powstania manuskryptu.
Wybór pacjentów
Pacjenci w wieku powyżej 18 lat, którzy mieli krwawe wymioty (lub krwawe aspiracje nosowo-żołądkowe), melenę lub oba, potwierdzone przez personel szpitala, zostały uwzględnione. Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli odmówili poddania się transfuzji krwi. Dodatkowymi kryteriami wykluczającymi były masowe wykrwawienie krwawienia; ostry zespół wieńcowy, objawową waskulopatię obwodową, udar, przejściowy atak niedokrwienny lub transfuzję w ciągu poprzednich 90 dni; niedawna historia urazu lub operacji; dolne krwawienie z przewodu pokarmowego; wcześniejsza decyzja lekarza prowadzącego, że pacjent powinien unikać specyficznej terapii medycznej; i kliniczny wynik Rockall a wynoszący 0 z poziomem hemoglobiny wyższym niż 12 g na decylitr. Wynik skali Rockall to system oceny ryzyka dalszego krwawienia lub zgonu u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego; wyniki wahają się od 0 do 11, z wynikiem 2 lub niższym wskazującym na niskie ryzyko, a wyniki od 3 do 11 wskazujące na coraz większe ryzyko.
Projekt badania
Natychmiast po przyjęciu pacjenci zostali losowo przydzieleni do strategii restrykcyjnej transfuzji lub liberalnej strategii transfuzji
[więcej w: przychodnia medicus, pollakisuria, zapalenie migdałków u dzieci ]

Tags: , ,

No Responses to “Strategie transfuzyjne ostrego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego AD 2”

 1. Toolmaker Says:

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

 2. Patryk Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kreatyna warszawa[...]

 3. The Flying Mouse Says:

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

 4. Mr. Thanksgiving Says:

  [..] Cytowany fragment: Ginekolog Rydułtowy[...]

 5. Maciej Says:

  Te owsiki to takie cholerstwo

 6. Dominik Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: siłownie zewnętrzne producent[...]

 7. Shadow Chaser Says:

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

Powiązane tematy z artykułem: pollakisuria przychodnia medicus zapalenie migdałków u dzieci