Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Słupy nerkowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Słupy nerkowe są śladem zrazików zarodkowych nerki (lobi renales s. renculi) zacierających się już w pierwszym roku życia człowieka. Jeżeli zraziki pozostają nadal, to płatowa budowa nerki utrzymuje się na zawsze. Jest to nerka płatowa (ren lobatus). Jeżeli taka nerka ulegnie powiększeniu, to może stać się przyczyną mylnego rozpoznania guza nerki lub powiększenia węzłów chłonnych. Podstawa każdej piramidy nerkowej jest zwrócona ku powierzchni nerek, a szczyt ku miedniczce, tworząc tutaj stożkowate wzniesienie, zwane brodawką nerkową (papilla renalis ), Każdą brodawkę obejmuje jeden kielich miedniczki nerkowej w tzw. szyjce brodawki (collum papillae). Na szczycie brodawki znajduje się 20-30 otworów. Są to ujścia cewek moczowych (tubuli urimif eri s. renales), zwanych także kanalikami moczowymi (canaliculi urinarii). Brodawki nerkowe z kielichami uchodzą do ogólnej miedniczki nerkowej. Od podstaw piramid odchodzą do kory tzw. promienie rdeniowe (processus medullares Ferreini). Nie dochodzą one jednak do samej powierzchni nerki. Można je stwierdzić także i w słupach nerkowych. Unaczynienie nerki. Nerka otrzymuje krew tętniczą z tętnicy głównej brzusznej przez tętnicę nerkową, która dość często rozgałęzia się jeszcze przed wejściem do wnęki, wysyłając po drodze gałązki do ścian miedniczki i moczowodu. Lewa tętnica nerkowa odchodzi od tętnicy głównej brzusznej pod kątem mniej ostrym niż prawa. Od tych stosunków anatomicznych zależy prawdopodobnie większa częstość zatorów lewej nerki. W miąższu nerkowym gałęzie tętnicy nerkowej, zwane tętnicami międzypłatowymi (aa. interlobares renis), przebiegają w słupach nerkowych na granicy między nimi a. piramidami i doszedłszy do pod- stawy piramid zawracają. w kierunku równoległym do niej, tworząc tętnice łukowate (art. arciformes). Od każdej tętnicy łukowatej odchodzą gałązki do kory, zw. Tętnicami międzyzrazikowymi, czyli promienistymi (aa. interlobulares renis s. aa. radiatae renis). Biegną one prostolinijnie ku powierzchni nerki. Od tętnic międzyzrazikowych a w przyrdzeniowej części kory niekiedy także od tętnic łukowatych odchodzą prawie pod prostym kątem liczne boczne gałązki, zwane naczyniami doprowadzającymi (vaso. afferentia), które dostarczają krew kłębkom nerkowym. [hasła pokrewne: szpital sucha beskidzka rejestracja, długotrwały uszczerbek na zdrowiu, lek przed kolonoskopią ]

Tags: , ,

No Responses to “Słupy nerkowe”

  1. Andrzej Says:

    Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

  2. Marta Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu pierwsza pomoc[...]

  3. Screwtape Says:

    Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

Powiązane tematy z artykułem: długotrwały uszczerbek na zdrowiu lek przed kolonoskopią szpital sucha beskidzka rejestracja