Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Dodatkowe unikalne predyktory i modele są wymagane do przewidywania ryzyka zachorowania na raka płuc u osób, które nigdy nie paliły i takie modele nie zostały opracowane. Zasadniczo ryzyko zachorowania na raka płuc u osób, które nigdy nie paliły, jest tak niskie, że nie jest obecnie uzasadnione kontrolowanie niskiej dawki tych osób za pomocą tomografii komputerowej. Zarówno w PLCO, jak i NLST, kryterium wejściowym było wiek od 55 do 74 lat. W związku z tym predyktywność PLCOM2012 poza tym przedziałem wiekowym jest niepewna, chociaż większość nowotworów płuc występuje u osób w tym przedziale wiekowym. Status społeczno-ekonomiczny populacji objętej badaniem PLCO był wyższy niż w populacji ogólnej.27 Chociaż teoretycznie może to ograniczyć ogólność, ponieważ większość czynników predykcyjnych wydaje się mieć związek biologiczny z rakiem płuc, który jest niezależny od statusu społeczno-ekonomicznego, model ten może nadal wykonywać dobrze. Model PLCOM2012 powinien zostać oceniony w różnych populacjach oraz w warunkach klinicznych i zdrowia publicznego w dobrze zaprojektowanych badaniach prospektywnych. W przyszłości dodatkowe czynniki prognostyczne, takie jak funkcja płucna [28] oraz predyktory genetyczne lub oparte na biomarkerach, mogą prowadzić do dalszego zwiększania przewidywania raka płuca. Szczegółowe obliczenia czułości, swoistości i wartości predykcyjnych dla badań przesiewowych niskiej dawki CT i radiografii klatki piersiowej nie zostały przedstawione w końcowych raportach NLST1 lub PLCO.9 Jednakże, dodatnia wartość predykcyjna skriningu tomografii komputerowej o niskiej dawce w NLST (obliczona z zebranych danych) wyniosło 3,6% 1, a dodatnia wartość predykcyjna wyjściowego badania radiograficznego klatki piersiowej w PLCO wynosiła 2,0% .29 Pozytywna wartość predykcyjna dla PLCOM2012 (4,0%) jest korzystna.
Szeroka luka w zdolności do przewidywania raka płuc między kryteriami NLST i PLCOM2012 powinna przełożyć się na bardziej skuteczny wybór pod kątem badań przesiewowych (większa liczba wykrytych nowotworów na liczbę osób poddawanych badaniom przesiewowym), większa opłacalność i dodatkowe dawkowanie skriningu CT. Spośród 37.332 palaczy w grupie interwencyjnej PLCO, PLCOM2012 wybrało 81 osób do badań przesiewowych, które otrzymały diagnozę raka płuca w okresie obserwacji niż kryteria NLST. Jeśli przyjmie się 15% odsetek nadrozpoznawalności, wówczas można uznać, że 69 z tych osób jest prawdziwych zagrażających życiu nowotworem płuc. Jeżeli wskaźnik 5-letniego przeżycia wynosi 15%, spodziewana liczba zgonów wśród osób, które nie przeszły badań przesiewowych, wyniesie 59. Jeżeli zmniejszenie śmiertelności wynosi 20%, jak zaobserwowano w NLST, to w tej kohorcie 12 dodatkowych zgonów od rak płuca byłby unikany, gdyby wybór do badań przesiewowych był oparty na kryteriach PLCOM2012.
Podsumowując, PLCOM2012 przewidział 6-letnie ryzyko zachorowania na raka płuc z dużą dokładnością i był skuteczniejszy w identyfikowaniu osób pod kątem badania przesiewowego w kierunku raka płuc, w porównaniu z kryteriami NLST. Ponieważ zmniejszenie śmiertelności wynikające z skuteczności badania CT nie różniło się w zależności od ryzyka zachorowania na raka płuc, wydaje się, że użycie PLCOM2012 do selekcji osób do programów badań przesiewowych płuc może potencjalnie stanowić skuteczną metodę prowadzącą do poprawy opłacalności badań przesiewowych z dodatkowymi zgonami z raka płuc zapobiegnięto.
[patrz też: długotrwały uszczerbek na zdrowiu, gazety o zdrowiu, san med ]

Tags: , ,

No Responses to “Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 8”

 1. Ada Says:

  czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

 2. Zod Says:

  Article marked with the noticed of: zabiegi spa[...]

 3. Broomspun Says:

  Ból podbrzusza i swędzenie odbytu

 4. Nacho Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet psychoterapii lublin[...]

 5. Agnieszka Says:

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 6. Antonina Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do moczenie dzieci[...]

 7. Take Away Says:

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

Powiązane tematy z artykułem: długotrwały uszczerbek na zdrowiu gazety o zdrowiu san med