Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Model ten był określany jako PLCOM2012 w celu odróżnienia go od jego poprzednika, PLCOM2011. Zatwierdziliśmy model w grupie interwencyjnej PLCO u palaczy, uczestnikach NLST oraz w grupie interwencyjnej PLCO podzielonej na podstawie tego, czy spełnili oni kryteria NLST. We wszystkich zestawach danych obserwacja została skrócona o 6 lat, aby dokonać porównań między grupami. Zmienne predyktorów uwzględnione we wprowadzeniu do modelu obejmowały czynniki ryzyka raka płuc rozpoznane w literaturze i PLCOM2011.6,15-19 Rozwój modelu był oparty na predykcyjnej wydajności i nie był ograniczony do predyktorów o wartości P mniejszej niż 0,05. Oceniono wybrane interakcje uważane za wiarygodne a priori, w tym interakcje międzyrasowe lub grupy etniczne i seksualne. Wszystkie interakcje okazały się nieistotne i nie są dalej omawiane. Nieliniowe asocjacje między zmiennymi ciągłymi a rakiem płuc oceniano za pomocą wielowymiarowych wielomianów ułamkowych20. Oceniliśmy założenia modelowania i oszacowaliśmy dopasowanie modelu graficznie wykreślając reszty względem wartości parametrów modelu. Zdolność modeli do rozróżnienia między przypadkami raka płuca a przypadkami nie oceniano zgodnie z AUC w zestawie danych walidacyjnych. Kalibracja modelu (jak dobrze przewidywane prawdopodobieństwa odpowiadały obserwowanym prawdopodobieństwom) została oszacowana przez wykreślenie wygładzonej linii krzywej z miejscowo wyważonym wykresem wygładzania wykresu rozrzutu (LOWESS), pokazującym związek między obserwowanymi i przewidywanymi prawdopodobieństwami raka płuc. Oceniono średnie bezwzględne różnice w przewidywanych i przewidywanych prawdopodobieństwach dla każdego decyla przewidywanego ryzyka. Jako statystyki podsumowujące przedstawiono medianę i 90-percentylową bezwzględną różnicę między obserwowanymi a przewidywanymi wartościami21. Ulepszono klasyfikację przypadków, przypadków nieobsługiwanych oraz przypadków i przypadków niezwiązanych z włączeniem wybranych zmiennych do modeli za pomocą reklasyfikacji netto poprawa22 z następującymi poziomami sześcioletniego ryzyka: niski, mniejszy niż 1,0%; pośredni, 1,0% do mniej niż 2,0%; i wysokie, 2,0% lub więcej.
Następnie zastosowaliśmy kryteria palenia NLST (.30 paczek-lat palenia i <15 lat od ustania) wobec palaczy grupy interwencyjnej PLCO; pod warunkiem, że liczba osób, które spełniły kryteria NLST. Wybraliśmy punkt odcięcia ryzyka PLCOM2012, tak aby liczba osób powyżej tego punktu była dokładnie taka sama jak liczba osób, które spełniły kryteria NLST. Zapewniło to próbki porównawcze o jednakowej wielkości, które były dodatnie według każdego kryterium. Metoda, która wybrałaby największy odsetek zdiagnozowanych raków płuca w tych próbkach, byłaby najbardziej skuteczna w programach przesiewowych [podobne: choroba hashimoto objawy psychiczne, endodonta warszawa, brodawka nerkowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 3”

 1. Juliusz Says:

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

 2. Mad Irishman Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: antiaging[...]

 3. Urszula Says:

  kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

 4. Wiktor Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Opole ginekolog[...]

 5. Scrapper Says:

  Nie bardzo zrozumialem zasade tego

 6. Diana Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: monitor cen[...]

 7. Adrian Says:

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

Powiązane tematy z artykułem: brodawka nerkowa choroba hashimoto objawy psychiczne endodonta warszawa