Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Kontrolowana próba psychoterapii dla kongijskich ofiar przemocy seksualnej AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zarówno HSCL-25, jak i HTQ były używane na całym świecie z osobami, które przeżyły przemoc seksualną20 i mają solidne właściwości psychometryczne z próbami konfliktu21-23; Lokalne właściwości psychometryczne obu środków przedstawiono w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Uczestnicy oceniali częstość występowania każdego objawu w ciągu ostatnich 4 tygodni w czteropunktowej skali Likerta (przy 0 oznaczającym wcale, trochę, 2 umiarkowanie i 3 dużo). Dla każdej miary wygenerowano średnią punktację za przedmiot, z ocenami od 0 do 3 i wyższymi punktami wskazującymi na wyższą ostrość. Średni wynik HSCL-25 wynoszący 1,75 lub więcej oraz średni wynik HTQ wynoszący 1,75 lub więcej uznano za przewidujące odpowiednio klinicznie istotną depresję lub lęk oraz zespół stresu pourazowego na podstawie danych pochodzących od innych społeczności dotkniętych konfliktem.24,25 Ocena upośledzenia czynnościowego opierała się na stopniu trudności w wykonywaniu ważnych zadań życia codziennego, które zostały zidentyfikowane na podstawie danych jakościowych z badanych wiosek, z wykorzystaniem metod opisanych gdzie indziej16, 26 Dla każdego z 20 zadań, uczestników zostali poproszeni o ocenę stopnia trudności w wykonaniu zadania w pięciostopniowej skali Likerta (z 0 oznaczającą brak trudności, małą trudność, 2 o umiarkowanej trudności, 3 o dużym stopniu trudności i 4 często niezdolni do wykonania zadania) zadanie). Dla każdego uczestnika wygenerowano średni wynik punktowy, z ocenami od 0 do 4 i wyższymi punktami wskazującymi większe upośledzenie. Pozycje stosowane do oceny depresji, lęku, objawów PTSD oraz upośledzenia czynnościowego przedstawiono w Tabeli S3 Dodatku Uzupełniającego.
Kobiety, które doświadczyły lub były świadkami przemocy seksualnej (lokalnie przetłumaczone jako gwałt ) kwalifikują się do badania, jeśli uzyskały ogólny wynik co najmniej 55 (tj. Średni wynik dla każdego z 55 objawów, obejmujący HSCL- 25 pozycji, pozycje HTQ i dodatkowe objawy o znaczeniu lokalnym) i wynik czynnościowy upośledzenia co najmniej 10 (tj. Dysfunkcja przynajmniej w połowie aktywności). Suicidalność oceniona przez personel kliniczny jako wymagająca natychmiastowego leczenia była kryterium wykluczenia. Środki zostały przetłumaczone na pięć lokalnych języków: Kibembe, Kifuliro, Kihavu, Mashi i Swahili.
Projekt badania
16 badanych wiosek, każda z jedną asystentką psychospołeczną, podzielono na bloki od 2 do 4 wiosek na podstawie bliskości i wspólnego języka i losowo przydzielono do terapii kognitywnej lub indywidualnego wsparcia. Po szkoleniu terapeutycznym wykluczono jednego asystenta psychospołecznego, ponieważ quizy szkoleniowe i obserwacja umiejętności wzbudziły obawy dotyczące kompetencji; dlatego wieś, w której pracowała, została wykluczona
[podobne: zapalenie migdałków u dzieci, szpital sucha beskidzka rejestracja, brodawka nerkowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontrolowana próba psychoterapii dla kongijskich ofiar przemocy seksualnej AD 3”

 1. Dagmara Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dobry ortodonta warszawa[...]

 2. Lilianna Says:

  Wątrobę należy trenować, jak każdy inny narząd.

 3. Kaja Says:

  [..] Cytowany fragment: suplementy diety[...]

 4. Celtic Charger Says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

 5. 101 Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do anti aging sklep online[...]

 6. Nikodem Says:

  Moja Mama miała tętniaka

Powiązane tematy z artykułem: brodawka nerkowa szpital sucha beskidzka rejestracja zapalenie migdałków u dzieci