Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Zatem w sposobach Billrotha II oraz Reichel-Polya i Finsterera kierunek przechodzenia pokarmów jest zmieniony

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Zatem w sposobach Billrotha II oraz Reichel-Polya i Finsterera kierunek przechodzenia pokarmów jest zmieniony. Rozległe wycięcie żołądka nie tylko usuwa wrzód i możliwość związanych z nim powikłań, ale i zmienia radykalnie stosunki wydzielnicze w pozostałej części żołądka. Wydzielnicza czynność żołądka bardzo często całkiem ustaje, nieco rzadziej ulega upośledzeniu; czasami pozostaje bez zmiany. W badaniach Gordona przeprowadzonych w 131 przypadkach rozległego wycięcia żołądka ustanie wydzielania żołądkowego spostrzegano w 45%, upośledzenie w 36%, brak wpływu w 19%. Upośledzenie wydzielniczej czynności żołądka po rozległym jego wycięciu zależy głównie od zaostrzenia wskutek zabiegu chirurgicznego, nieżytu żołądka występującego zazwyczaj w chorobie wrzodowej żołądka, w mniejszej zaś mierze od zaburzenia okresu odruchowego wydzielania żołądkowego wskutek uszkodzenia gałązek nerwów błędnych podczas operacji, Zachowaniu wyd zielania żołądkowego w niezmienionym stanie po rozległym wycięciu żołądka, sprzyjają warunki następujące: 1) nadkwaśność żołądkowa; 2) początek choroby wrzodowej w młodym wieku; 3) siedziba wrzodu w okolicy odźwiernika lub w dwunastnicy; 4) znaczna pobudliwość i chwiejność układu wegetatywnego; 5) rozrost utkania gruczołowego żołądka, powstający wskutek długotrwałej nadmiernej czynności wydzielniczej żołądka, w związku z nadmierną pobudliwością układu nerwowego. Zachowanie wydzielniczej czynności żołądka po rozległym jego wycięciu zagraża choremu nawrotem wrzodu i nakazuje wobec tego długotrwałe leczenie po zabiegu nawet pomimo ustąpienia wszystkich dolegliwości. Natomiast wybitne upośledzenie wydzielania żołądkowego występujące, po rozległym wycięciu żołądka z czasem ustępuje. [więcej w: san med, folikulina, lysoformin 3000 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: folikulina lysoformin 3000 san med