Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Warianty TREM2 w chorobie Alzheimera AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Szczegóły każdego badania dotyczącego związku genomewide przedstawiono w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Rzadki wariant rs75932628 ma mniejszą częstość alleli 0,003, jak podano w Projekcie 1000 genomów iz tego powodu został wykluczony podczas etapów kontroli jakości w raportowanych badaniach asocjacyjnych dotyczących choroby Alzheimera na poziomie genomu. Imputację przeprowadzono przy użyciu oprogramowania IMPUTE, wersja 2.2.2,22 na podstawie zintegrowanych haplotypów panelu referencyjnego fazy Projektu 1000 genomów (kwiecień 2012, National Center for Biotechnology Information, build 37) i zakończone konserwatywny wynik jakości ponad 0,4 dla wszystkich badań. Bezpośrednie genotypowanie wariantu R47H
Użyliśmy TaqMan SNP Genotyping Assays w systemie ABI PRISM 7900HT Sequence System z modułem bloku 384-dołkowego (Applied Biosystems) do oceny częstości występowania SNP rs75932628 (wariant R47H) w dodatkowej serii 1887 przypadków i 4061 kontroli od Klinika majonezu. (Szczegóły dotyczące tej serii znajdują się w dodatkowym dodatku.) Dane genotypu analizowano za pomocą oprogramowania SDS, wersja 2.2.3 (Applied Biosystems).
Genotypy z serii przypadków kontrolnych analizowano za pomocą regresji logistycznej z wykorzystaniem modelu addytywnego bez współzmiennych (jak podano w tekście) lub z serią, płcią, wiekiem przy diagnozie i liczbą alleli APOE .4 jako współzmiennymi ( Tabela
Ekspresja TREM2 w ludzkim mózgu
Aby ocenić prawidłową ekspresję TREM2 w mózgu, użyliśmy macierzy Affymetrix Exon 1.0 ST Arrays. Tkanka mózgowa ze 137 neuropatologicznie potwierdzonych kontroli została zebrana przez brytyjskie konsorcjum Brain Expression Consortium (UKBEC). Całkowity RNA został wyizolowany z 12 różnych regionów mózgu na kontrolę i przetworzony przy użyciu standardowych protokołów (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym).
Ekspresja TREM2 w transgenicznym modelu myszy
Myszy TgCRND8 (transgeniczny mysi model choroby Alzheimera) eksprymują ludzki transgen APP695 z dwoma patogennymi mutacjami (KM670 / 671NL i V717F) pod kontrolą genu promotora białka prionowego chomika i były utrzymywane w myszach C3H / HeJ × C57BL / 6J. (APP695 oznacza konkretny transkrypt APP). RNA ekstrahowano z mózgów transgenicznych i nietransgenicznych myszy z miotu (z czterema myszami na serię, z profilami wygenerowanymi niezależnie dla każdej myszy) w wieku 70, 80 i 150 dni i inkubowano w macierzy MOE 430 2.0 (Affymetrix) (patrz Dodatek Uzupełniający w celu uzyskania dodatkowych informacji).
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Warianty kodujące znalezione w sekwencjonowaniu TREM2 przez DNA u pacjentów z chorobą Alzheimera i kontrolami
[więcej w: lysoformin 3000, zapalenie migdałków u dzieci, lekarz sportowy częstochowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Warianty TREM2 w chorobie Alzheimera AD 4”

 1. Dangle Says:

  Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

 2. Norbert Says:

  [..] Cytowany fragment: loża laminarna[...]

 3. Criss Cross Says:

  U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

 4. Olivia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: USG genetyczne[...]

 5. Captain Peroxide Says:

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

Powiązane tematy z artykułem: lekarz sportowy częstochowa lysoformin 3000 zapalenie migdałków u dzieci