Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Nerki wydzielają przez dobę z moczem 65-80% wypitych płynów, przy czym w ciągu dnia wydziela się 2/3 do 4/5 dobowej ilości moczu. Zdrowe nerki oddziałują szybko na bodźce. W związku z tym ilość i ciężar właściwy poszczególnych porcji moczu a także ilość w nich chlorków ulega w ciągu doby wahaniom już w warunkach prawidłowych. W przeciwieństwie do tego nerki czynnościowo upośledzone bardzo często nie oddziałują na bodźce pobudzające wzmożeniem czynności, lecz na od- wrót oddziałują jej pogorszeniem. Z tym musimy się liczyć, stosując w chorobach nerek różne metody lecznicze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Niewydolność wydzielnicza nerek może objawiać się zaburzeniem wydzielania nie tylko wody, mocznika, kwasu moczowego, aminokwasów i kreatyniny, ale także i wytworów gnicia w jelitach. Zatrzymanie tworów gnicia obok tego, że nerki są niezdolne wydzielić stężony mocz (hyposthenuria), obok blado słomkowej barwy moczu i innych objawów jest znamienne dla marskości nerek. Wykrywa się to zaburzenie w klinice przy pomocy próby ksantoproteinowej oraz przez oznaczenie poziomu indoksylu w krwi. Nie ma tego zatrzymania w ostrym rozlanym zapa1eniu kłębków nerkowych ani w biernym przekrwieniu nerek. Natomiast w tych chorobach stwierdza się nieraz zwiększenie w krwi ilości azotu niebiałkowego, zwłaszcza mocznika.
Odruchy w zakresie narządu moczowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Objawy chorobowe w cierpieniach narządu moczowego mogą być podmiotowe i przedmiotowe.
OBJAWY PODMIOTOWE W chorobach narządu moczowego chorzy mogą przez długi okres czasu nie odczuwać żadnych dolegliwości, tak iż chorobę wykrywa się nieraz zupełnie przypadkowo. W innych znowu przypadkach chorzy uskarżają się na pewne przypadłości. Mogą one dotyczyć ogólnego stanu, stanu narządu moczowego i innych narządów. Dolegliwości ogólne oraz w zakresie innych narządów są najwybitniejsze w mocznicy. Toteż dla uniknięcia powtarzania się omówię je w opisie tego stanu chorobowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Bóle towarzyszące chorobom nerek i miedniczek nerwowych mogą być tępe, rwące. Bóle o charakterze napadowym chorzy odczuwają w kamicy nerkowej i moczowodowej a także w przypadkach uwięźnięcia nerki opadniętej lub ostrego prze- gięcia moczowodu, mniej silne – w ostrym zapaleniu miedniczek nerkowych i w zawałach nerek. Dość silne bóle, lecz zwykle stałe, towarzyszą ostremu zapaleniu przynerkowemu i nowotworom złośliwym nerek. W gruźlicy nerek, w przewlekłym wodonerczu i w przewlekłym zapaleniu miedniczek nerkowych bóle są przeważnie stałe, ciągnące, ćmiące. W gruźlicy nerek mogą pojawiać się także napady gwałtownych bólów w okolicy lędźwiowej, jeżeli nastąpi nagłe zatkanie moczu skrzepem krwi po obfitym jej wylewie w nerce. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Częste moczenie (pollakuria, pollakisuria, pollakiuria) wśród chorób narządu moczowego mogą wywoływać: 1) choroby nerek, mianowicie gruźlica, nieraz jako objaw wczesny, nawet bez zmian w pęcherzu moczowym, zależnie od odruchu nerkowo-pęcherzowego, a także przewlekłe rozlane zapalenie kłębków nerkowych w związku z nadmiernym moczeniem; 2) choroby miedniczek: kamica nerkowa i ,zapalenie miedniczki zależnie od odruchu nerkowo-pęcherzowego; 3) choroby moczowodów: kamica dolnej części moczowodu i In.; 4) choroby pęcherza moczowego: ostre zapalenie, gruźlica, polipy, nowotwory, kamica, nerwica, nadto zaleganie moczu wskutek powiększenia gruczołu krokowego (przerost, zapalenie, rak), zwężenia cewki moczowej itp. Samo powiększenie gruczołu krokowego nawet bez zalegania moczu może także wywołać częste moczenie na tle przekrwienia szyjki pęcherza. Częste moczenie mogą wywoływać także choroby innych narządów bez zmian chorobowych w narządzie moczowym. Spostrzega się je np. w przypadkach guzów macicy uciskających na pęcherz moczowy, w cukrzycy, w moczówce prostej, w chorobach rdzenia, przy wadach rozwojowych, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zatem w sposobach Billrotha II oraz Reichel-Polya i Finsterera kierunek przechodzenia pokarmów jest zmieniony. Rozległe wycięcie żołądka nie tylko usuwa wrzód i możliwość związanych z nim powikłań, ale i zmienia radykalnie stosunki wydzielnicze w pozostałej części żołądka. Wydzielnicza czynność żołądka bardzo często całkiem ustaje, nieco rzadziej ulega upośledzeniu; czasami pozostaje bez zmiany. W badaniach Gordona przeprowadzonych w 131 przypadkach rozległego wycięcia żołądka ustanie wydzielania żołądkowego spostrzegano w 45%, upośledzenie w 36%, brak wpływu w 19%. Upośledzenie wydzielniczej czynności żołądka po rozległym jego wycięciu zależy głównie od zaostrzenia wskutek zabiegu chirurgicznego, nieżytu żołądka występującego zazwyczaj w chorobie wrzodowej żołądka, w mniejszej zaś mierze od zaburzenia okresu odruchowego wydzielania żołądkowego wskutek uszkodzenia gałązek nerwów błędnych podczas operacji, Zachowaniu wyd zielania żołądkowego w niezmienionym stanie po rozległym wycięciu żołądka, sprzyjają warunki następujące: 1) nadkwaśność żołądkowa; 2) początek choroby wrzodowej w młodym wieku; 3) siedziba wrzodu w okolicy odźwiernika lub w dwunastnicy; 4) znaczna pobudliwość i chwiejność układu wegetatywnego; 5) rozrost utkania gruczołowego żołądka, powstający wskutek długotrwałej nadmiernej czynności wydzielniczej żołądka, w związku z nadmierną pobudliwością układu nerwowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dodatkowe unikalne predyktory i modele są wymagane do przewidywania ryzyka zachorowania na raka płuc u osób, które nigdy nie paliły i takie modele nie zostały opracowane. Zasadniczo ryzyko zachorowania na raka płuc u osób, które nigdy nie paliły, jest tak niskie, że nie jest obecnie uzasadnione kontrolowanie niskiej dawki tych osób za pomocą tomografii komputerowej. Zarówno w PLCO, jak i NLST, kryterium wejściowym było wiek od 55 do 74 lat. W związku z tym predyktywność PLCOM2012 poza tym przedziałem wiekowym jest niepewna, chociaż większość nowotworów płuc występuje u osób w tym przedziale wiekowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘san med’

Stosunek nerek do bodzców

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Smith ma atak serca podczas wakacji i jest zabierany przez ambulans do szpitala regionalnego, 1-godzinna podróż z pominięciem małego obiektu w mieście, w którym przebywa. Został oceniony w oddziale ratunkowym szpitala publicznego, a następnie przekazany drogą lotniczą do stolicy w celu dalszej oceny. Jego początkowe leczenie w szpitalu publicznym jest w pełni objęte programem Medicare, ale personel szpitalny doradza mu, aby wybrał prywatną opiekę (w ramach prywatnego ubezpieczenia), aby mógł zostać przeniesiony do prywatnego szpitala przy szpitalu publicznym, aby nie czekać dni na łóżko w publicznym szpitalu. Pan Smith przechodzi angiografię i otrzymuje dwa stenty. Ma nieskomplikowany pobyt i zostaje zwolniony po 5 dniach. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries