Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Posts Tagged ‘okulista poznań’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista poznań’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista poznań’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Nie przewidziała zatem redakcja tego, że wycięcie żołądka zostanie z czasem uznane za najwłaściwszą metodę leczenia chirurgicznego wrzodu żołądka. Dalsze postępowanie po wycięciu żołądka jest różne. W sposobie Rydygiera przekrój dwunastnicy wszywa się wprost do żołądka. Jest to zatem zespolenie końcowo-koiłcowe pomiędzy kikutem żołądka i dwunastnicy. Wskutek takiego połączenia kierunek przechodzenia miazgi pokarmowej do dwunastnicy nie ulega zmianie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista poznań’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Na obraz kliniczny zespołu hiperglikemicznego składają się objawy nadmiernej pobudliwości nerwu współczulnego. Cechują napad: uczucie wybitnego osłabienia, gorąca, gorący pot, bicie serca, przyśpieszona czynność serca, wzrost ciśnienia tętniczego, zawroty głowy, obfite wydzielanie gęstej śliny, nudności, czasami biegunki. Napad łatwo występuje zwłaszcza po słodyczach. Wydaje się, że niektóre przypadki nerwic serca, zawrotów głowy pochodzenia żołądkowego (vertigo a stomacha laeso) oraz niestrawności nerwowej mogą w istocie powstawać wskutek nagłej dużej hiperglikemii. Taką patogenezę tych stanów należy przyjąć w tych przypadkach, w których one występują wkrótce po spożyciu słodyczy, badaniem radiologicznym stwierdza się szybkie przechodzenie zawartości żołądkowej do jelit, a obciążenie na czczo 50 g cukru gronowego wywołuje nagły stromy wzrost poziomu cukru w krwi z jednoczesnymi objawami zespołu hiperglikemicżnego. Read the rest of this entry »

Comments Off