Fizjoterapia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Napady zespolu hipoglikemicznego zwalcza sie podaniem niewielkiej ilosci latwo wsysajacych sie weglowodanów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Napady zespołu hipoglikemicznego zwalcza się podaniem niewielkiej ilości łatwo wsysających się węglowodanów. Następowe wrzody jelita czczego zdarzają się po wycięciu żołądka znacznie rzadziej niż po zespoleniu żołądkowo-jelitowym. Chorzy pozbywają się zazwyczaj swych dolegliwości żołądkowych, w najgorszym razie uskarżają się na tzw. “dolegliwości małego żołądka” (microgastria), mianowicie na szybkie nasycanie się i uczucie pełności w dołku. Operacja wycięcia żołądka jest w wykonaniu trudniejsza niż zabieg zespolenia żołądkowo-jelitowego, a nawet może być niewykonalna, gdy są duże zrosty. Nadto w następstwie jej może rozwinąć się czasem ciężka niedokrwistość wskutek ustania wydzielania czynnika niezbędnego do prawidłowej czynności krwiotwórczej szpiku (str. 95). Wycięcie żołądka jako metoda leczenia wrzodu wymaga zatem dobrego ogólnego stanu chorych i niezbyt trudnych warunków technicznych. Jest ona wskazana zwłaszcz a tam, gdzie jest podejrzenie rakowacenia wrzodu. Nadto rozległe wycięcie żołądka ma pierwszeństwo przed zespoleniem w przypadkach częstych krwotoków żołądkowych oraz w przypadkach wrzodów drążących i pozaodźwiernikowych, usadowionych zwłaszcza w części wpustowej żołądka, których znamienną cechę stanowi znaczna dążność do drążenia i do rozległych zrostów z otoczeniem. Rozległe wycięcie części odźwiernikowej, pomimo pozostania w żołądku wrzodu, stwarza w tych przypadkach warunki sprzyjające szybszemu gojeniu się wrzodu (Henryk Hilarowiez). Dobry skutek uzyskuje się, zwłaszcza jeżeli ramię doprowadzające przeszywa się blisko wrzodu, wskutek czego osiąga się lepsze zobojętnienie w otoczeniu wrzodu przez zasadowy sok trzustkowy. W przeciwieństwie do wycięcia żołądka zespolenie żołądkowo-jelitowe ma pierwszeństwo w leczeniu zwężenia odźwiernika po wygojonym wrzodzie. [więcej w: ortopeda poznań, ortopeda Wrocław, karboksyterapia ]

Comments Off

W przypadkach jednak bardzo opornych zadawnionych poleca sie stosowac druga serie po 3 miesiacach

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

W przypadkach jednak bardzo opornych zadawnionych poleca się stosować drugą serię po 3 miesiącach. Inne metody zachowawcze Leczenie niebodźcowe ma być czasami skuteczne w przypadkach wrzodu żołądka, opornych na inne leczenie z leczeniem dietetycznym włącznie. Jedni uważają za naj odpowiedniejsze dla tego leczenia przypadki wrzodów świeżych i stosują to leczenie nawet ambulatoryjnie inni natomiast polecają tę metodę w przypadkach wrzodów modzelowatych oraz często nawracających. W tym celu stosuje się dożylne wstrzykiwania nowoprotyny (novoprotin) w dawce zaczynając od 0,2 ml. Dawkę tę zwiększa się co dwa dni o 0,1 ml i dochodzi w ten sposób do 1 ml. Wstrzykiwanie wywołuje gorączkowe wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała, a niekiedy także odczyn miejscowy w postaci kilkugodzinnego pogorszenia dolegliwości żołądkowych. Gwałtownego odczynu należy unikać. Leczenie nowoprotyną usuwa bóle i inne dolegliwości, natomiast na kwaśność soku żołą dkowego i jego ilość wpływu nie wywiera. Inni polecają jako leczenie bodźcowe autohemoterapię (tom l, str. 632) w postaci domięśniowych wstrzykiwań krwi (Jankowski), bądź też wstrzykiwania mleka (Stefek), zaczynając od 1 ml, lub innych przetworów białkowych. Krytyczna ocena wyników leczenia wrzodu przemawia za tym, że leczenie bodźcowe może być tylko dodatkiem do leczenia spoczynkowo-dietetycznego, nie może natomiast jego zastąpić. Jest ono przeciwwskazane u chorych wyniszczonych oraz u chorych na serce, nerki i dotkniętych gruźlica. Leczenie wyciągiem przy tarczycy insuliną oraz pepsyną nie znalazło sobie rozpowszechnienia. O skuteczności leczenia śluzem żołądkowym, poleconego przez Leriche’a, na razie nic orzec nie można wobec szczupłości dotychczasowych spostrzeżeń. [więcej w: nietrzymanie moczu, ortopeda poznań, endokrynolog Wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »