Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Mechanizm dzialania kosteczek sluchowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Mechanizm działania: kosteczek słuchowych, mimo ogromnej liczby doświadczeń, jakie na ten temat przeprowadzono, kryje niejeden jeszcze nierozwiązany szczegół. W doświadczeniach na ludziach i zwierzętach, na preparatach i modelach (Politzer, Kreinz, Dahmann, Bekćs y, Stuhlmann, Kobrak), analizowano zachowanie się kosteczek słuchowych. Przede wszystkim przez umocowanie maleńkich lusterek, zarówno do błony bębenkowej jak i kosteczek słuchowych, można było fotograficznie ustalić kierunki i amplitudy ruchu poszczególnych elementów łańcucha kosteczek. Można było fotografować zarówno ruchy wywołane energią fal jak i skurczami mięśni śródusznych oraz działaniem różnych wartości ciśnienia atmosferycznego. W zależności od sił, jakie działają na łańcuch kosteczek słuchowych, zachowanie ich jest różne. Przy umiarkowanej wysokości ciśnienia fali młoteczek i kowadełko zachowują się jak jedna całość. Ich ruchy dokonują się tak, jak tworu jednolitego zawieszonego na osi utworzonej przez więzadła podtrzymujące młoteczek. Tak dzieje się, dopóki amplituda ruchów jest tego rzędu, że strzemiączko może podążać za tym ruchem bez zbytniego naciągania swego więzadła (lig. annulare). [hasła pokrewne: pollakisuria, lysoformin 3000, gazety o zdrowiu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazety o zdrowiu lysoformin 3000 pollakisuria