Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Leczenie larostydyna (larostidinum)

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Leczenie larostydyną (larostidinum). Stwierdzono na psach, że odprowadzenie żółci i soku dwunastniczego do dolnych części jelita krętego wywołuje obok ciężkiej niedokrwistości i charłactwa wrzody w żołądku i w dwunastnicy, natomiast wrzody nie powstają, jeżeli stosować jednocześnie pozajelitowo histydynę, która w zwykłych warunkach wytwarza się w dwunastnicy podczas trawienia pokarmów przez trypsynę. Doświadczenia te dały powód do leczenia wrzodów trawiennych żołądka i dwunastnicy, pochodną histydyny – larostydyną. Okazało się, że larostydyna obniża wzmożone wydzielanie soku żołądkowego, zwiększa napięcie ściany żołądka i wywołuje przekrwienie jego błony śluzowej a nieraz także wzmaga wydzielanie śluzu. Badanie gastroskopowe stwierdza nieraz szybkie gojenie się wrzodu, chociaż zdarzają się przypadki oporne na to leczenie. Kojarzenie larostydyny z witaminą C, której niedobór w ustroju utrudnia gojenie się wrzodu, ma zwięks zać szanse wygojenia się wrzodu. Stosuje się jarostydynę domięśniowo po jednej ampułce oryginalnej co dzień obok podawania wewnętrznego (per os) witaminy C w postaci np. redoksonu (redoxon) po jednym kołaczyku a 50 mg każdy 3 razy dziennie. Leczenie hormonem pęcherzykowym (folikuliną) opiera się głównie na spostrzeżeniach znacznie częstszego występowania choroby wrzodowej żołądka u mężczyzn niż u kobiet oraz na szybszym gojeniu się wrzodów trawiennych żołądka w okresie ciąży. [patrz też: rtg pantomograficzne cena, brodawka nerkowa, szpital sucha beskidzka rejestracja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brodawka nerkowa rtg pantomograficzne cena szpital sucha beskidzka rejestracja