Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Średnie bezwzględne różnice pomiędzy obserwowanym i przewidywanym ryzykiem raka płuc w rosnących decylach ryzyka PLCOM2012 przedstawiono na ryc. S2 w Dodatku Uzupełniającym. W każdym z pierwszych pięciu decyle ryzyka średnie bezwzględne różnice w ryzyku wynosiły 0,015 lub mniej, a w pierwszych dziewięciu decylach ryzyka średnie bezwzględne różnice w ryzyku wynosiły 0,043 lub mniej. Dla celów porównawczych przygotowaliśmy model przeżycia Coxa z tymi samymi predykatorami, co w logistycznym modelu PLCOM2012. Oszacowania wpływu (współczynniki hazardu i iloraz szans), błędy standardowe i wyniki prognozujące były podobne w obu modelach (tabela S3 w dodatkowym dodatku porównuje współczynniki beta między modelami). Ponieważ model logistyczny jest prostszy, opisujemy go tutaj. Kalkulator kalkulacyjny jest dostępny online (www.brocku.ca/cancerpredictionresearch); oblicza ryzyko raka płuc zgodnie z modelem PLCOM2012, biorąc pod uwagę poziom predyktorów danej osoby.
Wybór do badania przesiewowego w płucach z modelem ryzyka w porównaniu z kryteriami NLST
Tabela 4. Tabela 4. Dokładność klasyfikacji raka płuc według kryteriów alternatywnych u palaczy grupy interwencyjnej PLCO. Po zastosowaniu kryteriów NLST do grupy interwencyjnej PLCO, 14 144 z 37.332 palaczy (37,9%) kwalifikowało się do badań przesiewowych. W przypadku równej liczby osób przy zastosowaniu kryteriów PLCOM2012 kwalifikowały się osoby z ryzykiem raka płuc wyższym niż 1.3455%. Rozkłady wyników prawdziwych i fałszywie dodatnich i ujemnych według kryteriów NLST i PLCOM2012 przedstawiono w tabeli 4. W porównaniu NLST z PLCOM2012 kryteria wyboru osób, które otrzymały diagnozę raka płuc, czułość wynosiła 71,1% w porównaniu z 83,0% (P <0,001), swoistość wynosiła 62,7% wobec 62,9% (P = 0,54), a dodatnie wartości predykcyjne 3,4% wobec 4,0% (P = 0,01). Spośród osób, które zostały wykluczone z badań przesiewowych zgodnie z kryteriami NLST i PLCOM2012, rak płuca rozwinął się odpowiednio w 0,85% i 0,50% (P <0,001). Wszystkie pomiary dokładności sprzyjały modelowi ryzyka PLCOM2012. Ogólnie rzecz biorąc, model zidentyfikował 81 więcej z 678 raków płuc (11,9%) (95% CI, 9,6 do 14,6) niż kryteria NLST (nie wykryto 41,3% mniej nowotworów płuc, 115 vs.196).
Na podstawie wyników modelu u palaczy kontrolujących PLCO, 90% osób, które otrzymały diagnozę raka w ciągu 6 lat zostałoby wybranych do badania przesiewowego z wykorzystaniem prawdopodobieństwa ryzyka PLCOM2012 wynoszącego 0,00948 lub więcej (specyficzność, 52,0% dodatnia wartość predykcyjna, 3,2%) i 48,7% palaczy musiałoby zostać poddane badaniu przesiewowemu. Aby uwzględnić 80% nowotworów płuc, należy zastosować prawdopodobieństwo ryzyka w skali PLCOM2012 równe 0,016082 lub wyższe (swoistość, 67,3%, dodatnia wartość predykcyjna, 4,1%), a odsetek osób palących, które zostaną poddane badaniu przesiewowemu, wyniesie 33,6%.
Modyfikacja efektu przesiewowego NLST w zależności od ryzyka raka płuc
W modelach Coxa z wykorzystaniem danych NLST, ochronne działanie skriningu CT z niską dawką nie różniło się w zależności od ryzyka raka płuc PŁOM2012 (P = 0,61 dla interakcji)
[podobne: zalecenia po usunięciu zęba, apteka internetowa białystok, pollakisuria ]

Tags: , ,

No Responses to “Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 6”

 1. Kinga Says:

  [..] Cytowany fragment: USG tarczycy[...]

 2. Junkyard Dog Says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

 3. Lidia Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: powiększanie ust kielce[...]

 4. Hightower Says:

  Też tak miałam ostatnio

Powiązane tematy z artykułem: apteka internetowa białystok pollakisuria zalecenia po usunięciu zęba