Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Biała rasa, niższy status społeczno-ekonomiczny (zdeterminowany poziomem wykształcenia), niższy BMI, opisana w przeszłości historia POChP, osobista historia raka, rodzinna historia raka płuca, obecne palenie tytoniu, zwiększona intensywność palenia (średnia liczba wypalanych papierosów dziennie) i czasu trwania, a u byłych palaczy krótszy czas od rzucenia palenia. W modelowaniu wielowymiarowym intensywność palenia miała istotny nieliniowy związek z rakiem płuc (p <0,001 dla nieliniowości) (rysunek i tabela 2). Wzrost ryzyka zmniejszył się wraz ze wzrostem intensywności palenia. Włączenie intensywności palenia w modelu jako zmiennej nieliniowej zamiast zmiennej liniowej doprowadziło do ogólnej poprawy klasyfikacji netto w grupie kontrolnej PLCO o 2,1% (P = 0,02) i zwiększenia wartości AUC z 0,789 do 0,803 (P = 0,04 ). Włączenie statusu w odniesieniu do historii raka i rasy lub grupy etnicznej, które zostały wykluczone z PLCOM2011, doprowadziło do ogólnej poprawy klasyfikacji netto o 0,9% (P = 0,16) i zwiększenia AUC z 0,799 do 0,803 (P = 0,05). Te przyrostowe ulepszenia w przewidywaniu wydają się niewielkie, ale trudno jest osiągnąć duże zyski w przewidywaniu, gdy dodaje się nowe czynniki prognostyczne do silnego modelu podstawowego.25 Wyniki analiz ponownej klasyfikacji netto są zawarte w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Tabela 3. Tabela 3. Predykcyjne działanie modelu PLCOM2012. W PLCOM2012 AUC dla palących w grupie kontrolnej PLCO (próba rozwojowa) wynosiła 0,803 (przedział ufności 95% [CI], 0,782 do 0,813), a AUC dla palaczy w grupie interwencyjnej PLCO (próba walidacji) wyniosła 0,797 (95% CI, 0,782 do 0,813) (Tabela 3, i Rys. S1 w Uzupełniającym dodatku). W przeciwieństwie do tego, gdy zastosowano kryteria NLST, AUC wyniosło 0,689 (95% CI, 0,673 do 0,795) dla palaczy w grupie kontrolnej PLCO i 0,670 (95% CI, 0,653 do 0,686) dla osób w grupie interwencyjnej. W PLCOM2012 AUC dla uczestników NLST wyniosło 0,701 (95% CI, 0,689 do 0,712), a dla uczestników interwencji PLCO, którzy spełniali kryteria NLST, było to 0,710 (95% CI, 0,689 do 0,732). Dwie ostatnie AUC były niższe niż te obserwowane w zestawach danych dotyczących rozwoju i walidacji PLCO ze względu na wyższą koncentrację osób wysokiego ryzyka (osoby, które nigdy nie paliły, a palacze światła byli wykluczeni). Wysoka dyskryminacja jest łatwiejsza do osiągnięcia w przypadku danych niejednorodnych pod względem ryzyka.
Ocena kalibracji PLCOM2012 u palaczy grup interwencyjnych PLCO (tabela 3) wykazała, że mediana i 90 percentyla bezwzględnych różnic między obserwowanymi i przewidywanymi prawdopodobieństwami ryzyka wynosiły odpowiednio 0,009 i 0,042. Oznacza to, że różnica między obserwowanym i przewidywanym ryzykiem wystąpienia raka płuc była mniejsza niż 0,010 w połowie próby walidacyjnej i mniejsza niż 0,043 w 90% próbki
[podobne: endodonta warszawa, lek przed kolonoskopią, długotrwały uszczerbek na zdrowiu ]

Tags: , ,

No Responses to “Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 5”

 1. Bowie Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ośrodek leczenia alkoholizmu[...]

 2. Marbles Says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 3. Jeremi Says:

  Article marked with the noticed of: odżywki białkowe[...]

 4. Marcelina Says:

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

Powiązane tematy z artykułem: długotrwały uszczerbek na zdrowiu endodonta warszawa lek przed kolonoskopią