Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Porównaliśmy czułość, swoistość i wartości predykcyjne obu zestawów kryteriów wyboru raka płuca. Przedziały ufności dla proporcji przygotowano przy użyciu dokładnej metody dwumianowej.23 Na koniec, aby sprawdzić, czy obniżenie śmiertelności związane z niskodawkowym badaniem CT w NLST różni się w zależności od ryzyka raka płuc, przygotowaliśmy model regresji Coxa, wykorzystując dane NLST z interwencją przesiewową interakcji PLCOM2012. Znaczenie tego multiplikatywnego terminu interakcji oceniano za pomocą statystyki Walda. Przedstawiono współczynniki hazardu Coxa dla zmiennej screeningowo-interwencyjnej stratyfikowanej według kwartyli ryzyka PLCOM2012.
W odniesieniu do statystyki opisowej rozkłady zmiennych badanych według statusu raka płuca porównywano z użyciem dokładnego testu Fishera dla zmiennych jakościowych, testu t dla zmiennych ciągłych i testu nieparametrycznego dla zmiennych porządkowych. Wszystkie statystyki i liczby zostały przygotowane przy użyciu oprogramowania Stata, wersja MP12.1 (Stata). Wszystkie testy hipotezy wykorzystywały punkt odcięcia błędu alfa wynoszący 0,05.
Wyniki
Populacje badawcze
Rozkład zmiennych predykcyjnych dla 80,375 palaczy w grupach kontrolnych i interwencyjnych PLCO, w połączonych grupach NLST (53,202 osoby), oraz w grupie interwencyjnej PLCO osób, które spełniły kryteria palenia NLST (15 099 osób) wymieniono w tabeli S1 w Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Ponieważ celem obecnego badania nie było ponowne oszacowanie efektów interwencji NLST i ponieważ opublikowano już rozkład cech uczestników według grup NLST, 11,1,24 wykorzystaliśmy zbiorcze statystyki do przedstawienia ogólnego opisu uczestników NLST w porównaniu z uczestnikami PLCO. Tabela S1 w dodatkowym dodatku pokazuje wskaźniki zachorowalności na raka płuc i średnie prawdopodobieństwo raka płuc u byłych i obecnych palaczy. Wyższa częstość występowania wśród osób palących NLST wynikała z wykluczenia byłych palaczy z historią palenia papierosów (<30 paskolatków).
Zmodyfikowany model przewidywania ryzyka zachorowania na raka płuc PLCO (PLCOM2012)
Tabela 2. Tabela 2. Zmodyfikowany model prognozowania logistyczno-regresyjnego (PLCOM2012) ryzyka raka dla 36 286 uczestników kontroli, którzy kiedykolwiek rzucili palenie. Rysunek 1. Rysunek 1. Nieliniowy związek między intensywnością palenia (średnia liczba papierosów wędzonych dziennie) a ryzykiem raka płuc. Prawdopodobieństwo obliczono na podstawie następujących zmiennych: wieku 62 lat, rasy białej lub grupy etnicznej, wykształcenia uniwersyteckiego, wskaźnika masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) 27, brak przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, brak historii choroby nowotworowej, brak wywiadu rodzinnego w kierunku raka płuc, status byłego palacza, 27 letnia historia palenia tytoniu i rzucenie palenia na 10 lat przed rejestracją.
W PLCOM2012 (tabela 2) ryzyko zachorowania na raka płuc wzrosło wraz z wiekiem, czerni vs
[patrz też: długotrwały uszczerbek na zdrowiu, apteka internetowa białystok, gazety o zdrowiu ]

Tags: , ,

No Responses to “Kryteria wyboru dla badań przesiewowych w kierunku raka płuc AD 4”

 1. Dorota Says:

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

 2. Chicago Blackout Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Usługi pielęgniarskie Warszawa[...]

 3. Nessie Says:

  U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

 4. Mad Irishman Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog ochota warszawa[...]

 5. Witold Says:

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

 6. Juliusz Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do skóra[...]

 7. Inga Says:

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

Powiązane tematy z artykułem: apteka internetowa białystok długotrwały uszczerbek na zdrowiu gazety o zdrowiu