Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Kontrolowana próba psychoterapii dla kongijskich ofiar przemocy seksualnej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
December 8th, 2018

Kilka badań dotyczących skuteczności miało ograniczenia metodologiczne, w tym brak kontroli i wysokie wskaźniki ścierania.11 Wschodnio-demokratyczna republika Konga jest regionem o niskim dochodzie, dotkniętym konfliktem, w którym niestabilność polityczna i gospodarcza stanowią ciągłe problemy, a prawie 40% kobiet doświadczyło przemocy seksualnej12. Rozwój skutecznych usług w zakresie zdrowia psychicznego ma ważne implikacje dla odzyskania ofiary przemocy seksualnej w Demokratycznej Republice Konga i podobnych krajach.
Oceniliśmy adaptację terapii kognitywnego przetwarzania grupowego przez lokalne paraprofesjonały (asystenci psychospołeczni), nadzorowane przez personel psychospołeczny organizacji pozarządowej (NGO) i ekspertów klinicznych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Terapia poznawczo-terapeutyczna wykazała skuteczność w krajach o wysokim dochodzie, z efektami trwającymi 5 lub więcej lat.13-15 Oceniliśmy korzyści wynikające z dodania tej terapii do usług oferowanych przez pracowników przeszkolonych wyłącznie w zakresie zarządzania przypadkami i indywidualnego doradztwa wspomagającego.
Metody
Ustawienie, uczestnicy i miary oceny
Wybraliśmy 14 wiosek w prowincji Kiwu Południowego i 2 wsie na granicy prowincji Północne Kiwu, spośród 23 wiosek obsługiwanych przez trzy kongijskie organizacje pozarządowe. Wybór był oparty na dostępności, bezpieczeństwie i dostępności asystentów psychospołecznych. Wszyscy asystenci psychospołeczni mieli od do 9 lat doświadczenia w zarządzaniu przypadkami i indywidualne poradnictwo wspomagające dla osób, które przeżyły przemoc seksualną i co najmniej 4 lata nauki w szkole ponadpodstawowej. Wszyscy przeszli 5-6-dniową sesję szkoleniową prowadzoną przez Międzynarodowy Komitet Ratunkowy (IRC) w zakresie zarządzania przypadkami i konkretnych tematów, w tym poradnictwa, mediacji rodzinnej, radzenia sobie ze stresem, opieki klinicznej nad osobami, które przeżyły, oraz zapobiegania infekcjom ludzkim wirusem upośledzenia odporności i inne choroby przenoszone drogą płciową.
Korzystając z wcześniej opisanego podejścia mieszanego, 16 wybraliśmy, zaadaptowaliśmy i przetestowaliśmy mierniki. Przeprowadziliśmy badania jakościowe w trzech językowo różnych społecznościach, aby zidentyfikować istotne problemy zdrowia psychicznego osób, które przeżyły przemoc seksualną. Zaniechanie i odrzucenie przez rodzinę i przyjaciół, obawy o zapewnienie sobie i rodzinie, strach i napiętnowanie były głównymi problemami. Informatorzy opisali objawy psychologiczne zgodne z depresją, lękiem i zespołem stresu pourazowego.
Na podstawie tych wyników wybraliśmy listę kontrolną Objawy Hopkinsa (HSCL-25) 17,18 do oceny depresji (15 elementów) i lęku (10 pozycji) oraz kwestionariusza Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) 19 w celu oceny objawów PTSD (16 pozycji ). Listy kontrolne zostały zaadaptowane i przetestowane pilotażowo w każdej grupie językowej
[podobne: pollakisuria, przychodnia medicus, folikulina ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: folikulina pollakisuria przychodnia medicus