Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Glówne typy zaburzenia sprawnosci nerek

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zaburzenia sprawności nerek mogą objawiać się w różny sposób. Najczęściej spostrzega się trzy główne typy. Mianowicie: 1. Niedoczynność kłębkowa (hypofunctio vascularis) z prawidłową czynnością nabłonków cewek nerkowych. Zaburzenia tego typu powstają wtenczas, gdy krążenie krwi w włoskowatych naczyniach khilbków osłabnie. Pociąga to za sobą spadek sączenia w kłębkach. Spotykamy się z tym typem w przypadkach biernego przekrwienia nerek i nieraz w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych. Cechuje go zmniejszenie dobowej ilości moczu, wysoki jego ciężar właściwy, mierne zatrzymanie w ustroju wytworów przemiany azotowej i obfitość moczanów w moczu. 2. Niedoczynność kłębkowa z niedoczynnością cewkową (hypofunctio vasculotubularis). W tym typie podupada nie tylko zdolność sącząca kłębków, ale także wsysanie zwrotne w cewkach. Takie zaburzenie jest znamienne dla przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych, zwłaszcza w okresie wtórorzędnej marskości nerki. Spostrzega się je także w torbielkowatości nerek. Wprawdzie nadciśnienie tętnicze, cechujące nerkę marską, zwiększa szybkość sączenia, pomimo to jednak ogólna ilość przesączu kłębkowego obniża się, a to wskutek tego, że dużo kłębków niszczeje. Ponieważ równocześnie ginie dużo cewek, przeto przesącz przepływa zbyt szybko przez zmniejszoną liczbę cewek, w następstwie czego maleje ilość wody przesączu ulegająca zwrotnemu wessaniu. Jeżeli zatem typ jest dobrze wy- kształcony, to cechuje go nadmierne moczenie (polyuria), niski ciężar właściwy moczu, nieraz już ustalony na niezmiennym poziomie (isosthenuria), zwiększona – ilość dobowa chlorków w moczu, wreszcie wskutek upośledzenia czynności kłębków zatrzymanie w ustroju przemiany materii. Że nadmierne wydzielanie moczu może istotnie powstawać na tle znacznego zaburzenia zwrotnego wessania moczu kłębkowego w cewkach moczowych, objaśnia to następujący przykład: W warunkach prawidłowych ilość moczu kłębkowego wynosi na dobę średnio 150 litrów. Podczas przechodzenia przez cewki wsysa się z tego 99%, tak iż ilość moczu ostatecznego wynosi na dobę 1,5 litra. Jeżeli zdolność sącząca kłębków obniży się do 5-0 litrów, a wsysanie w cewkach spadnie do 95%, to ilość moczu ostatecznego będzie wynosić 2,5 litra na dobę. 3. Nadczynność kłębkowa i cewkowa (hyperfunctio -oaeculotubuuirie), Cechuje ten typ wzmożenie sączenia w kłębkach i wsysania zwrotnego w cewkach wskutek otwartego stanu wszystkich cewek i ·naczyń włoskowatych kłębków. Ilość dobowa moczu oraz ilość w nim chlorków jest w tym typie zmniejszona, ciężar właściwy moczu zwiększony, azocicy nie ma, natomiast wskutek zwiększonego zwrotnego wsysania wody i chlorków łatwo powstają obrzęki. Wskutek zmian w kłębkach, z których najważniejsza polega na zgrubieniu ich błony podstawnej (membroma basalie) , mocz kłębkowy zawiera nie tylko składniki zwykłe, ale także białko. Zaburzenie tego typu jest znamienne dla przewlekłej rozlanej nerczycy. Wymienione trzy główne typy mogą kojarzyć się z sobą w rozmaity sposób. I tak np. jeżeli w przewlekłym rozlanym zapaleniu nerek przy postępie sprawy nastąpi bierne ich przekrwienie wskutek dołączenia się niewydolności krążenia, wtenczas zdolność sącząca kłębków może obniżyć się tak znacznie, że nadmierne moczenie ustąpi miejsca ilości moczu prawidłowej (normuria) lub nawet niedostatecznej (oliguria), przy czym ciężar właściwy moczu pozostaje nadal niski. [patrz też: lysoformin 3000, folikulina, zespoły genetyczne u dzieci ]

Tags: , ,

No Responses to “Glówne typy zaburzenia sprawnosci nerek”

 1. Sebastian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: oprogramowanie stomatologiczne[...]

 2. Julita Says:

  Polecono mi fototerapię

 3. Agnieszka Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie dzieci[...]

 4. Mia Says:

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

 5. Little General Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: program stomatologiczny[...]

 6. Eliza Says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

Powiązane tematy z artykułem: folikulina lysoformin 3000 zespoły genetyczne u dzieci