Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Część pętli Henlego

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Część pętli Henlego w obu nefronach, znajdująca się w korze, jest opleciona międzycewkową siecią korową naczyń włoskowatych, natomiast część pętli, znajdująca się w warstwie rdzeniowej, jest otoczona szerokimi naczyniami układu naczyń prostych. Zatem w nefronach z kłębkami korowymi pętle Henlego są oplecione głównie siecią naczyń włoskowatych a w nefronach z kłębkami przyrdzeniowymi – naczyniami prostymi. Jak widać, obydwa układy – nerkowo-naczyniowo-kłębkowy i nabłonkowo-cewkowy – są tak zbudowane, że każdy z nich ma dużą powierzchnię i obydwa są z sobą bardzo ściśle złączone. W obu nefronach w cewkach krętych drugiego rzędu w pobliżu kłębka znajduje się małe wypuklenie pęcherzowate komórek (macuui densa). Niektórzy uważają je za miejsce tworzenia się składnika, zwanego reniną. Składnik ten przeprowadza hipertensynogen, wytwarzany w wątrobie, w hipertensynę, która powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego. Szyjka. brodawki piramid jest tym miejscem w narządzie moczowym, w którym najczęściej sadowią się pierwsze zmiany gruźlicze w nerkach. Unerwienie. Włókna nerwowe nerek odchodzą od splotu nadnerczowego (plexus suprarenalis) nerwu trzewnego (n. splanchnicus) i przebiegają wzdłuż tętnicy nerkowej aż do wnęki nerki, tworząc tutaj liczne rozgałęzienia idące do miedniczki, moczowodu i torebki nerkowej. W torebce znajdują się nadto samodzielne węzły nerwowe wzdłuż naczyń krwionośnych. Nerka jest obficie zaopatrzona w nerwy naczynioruchowe, otaczające gęstą siecią jej naczynia krwionośne aż do kłębków, w nerwy czuciowe, znajdujące się w torebce włóknistej, w miedniczce i w zrębie, nadto w nerwy ruchowe dla mięśni gładkich i w nerwy wydzielnicze z zakończeniami w nabłonku. Zatem obłuszczenie nerki (decamsulatio renis) nie przerywa całkowicie jej łączności z nerwem trzewnym. Splot nadnerczowy ma połączenia ze splotem krezkowym górnym i dolnym a także ze splotem nasiennym, Połączenia te tłumaczą między innymi dolegliwości żołądkowo-jelitowe, towarzyszące chorobom nerek, które przebiegają z bólami, oraz rozpromienianie się bólów do jąder. Ścisła łączność nerwowa obu nerek jest przyczyną tego, że w chorobach jednej nerki chory odczuwa nieraz bóle po stronie zdrowej nerki (bólowy odruch nerkowo-nerkowy, reflexus renarenalis doiorosus) . Wpływ unerwienia nerek na ich czynność nie jest dotychczas bliżej wyjaśniony. [patrz też: szpital sucha beskidzka rejestracja, anestezjolog po angielsku, lek przed kolonoskopią ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog po angielsku lek przed kolonoskopią szpital sucha beskidzka rejestracja